2016-03-11

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Aby można było złożyć elektronicznie wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.

Aby złożyć wniosek do przedszkola można pobrać poniższy plik.